Om mig

Jag, Håkan Vilhelmsson, är borren, som  poeten Bernt Erikson kanske kunde ha uttryckt det, som arbetar  sig ner till  de  lager  som visar vägen vidare. Vidare går färden genom högt och lågt. Ibland troende att de gamle sagt något värt att bygga på.
Ibland önskande att få se något nytt under solen.

Ibland önskande, för att travestera Charles du Gaulle, att  få säga – Kvarteret  Tumstocken, det är jag det. Jag får inskränka mig till att påstå att möjligtvis kan 25 års boende i detta kvarter på Södermalm ha satt sina spår.
Här har jag bott i över 25 år med min familj och kommit till insikten att världen mäts ej enbart med en tumstock.
Utan att på något sätt  därutöver försöka framstå som i något avseende hög vill jag   avslutningsvis hänvisa till  den gamla Eddan och den ”Höges sång”.
Den Låges sång kommer vi med allra största säkerhet att bli varse på annat sätt.

På en gård präglad av en mentalitet där man  verkligen ger intryck av bry sig om sin granne har jag av den finurliga, råa men hjärtliga folkhumorn, enligt vad som sägs på ryktesvägen, döpts till något i stil med ”Akademikerdiktatorhövdingen”. Med min faiblesse för de Nordamerikanska indianernas historia bär jag mitt epitet, som jag förkortat till ”ADH” med stolthet och med ett leende på läpparna.

 

Lämna ett svar