På Tumstocksfronten intet nytt

Inga   direkt tydliga tecken visar på att animositeten mellan de förtroendevalda  i kvarterets föreningar skulle ha lagt sig. Tecken som  möjligtvis kunde tyda på en försoning kan lika väl tydas som  försök att dölja att samarbetet i LH Tumstocken inte fungerar. Jag tänker  då på  den nya hantverksmässiga och mjukare grafiska profil som LH Tumstocken, eller vad den nu idag kan tänkas kalla sig,  hittat på att använda sig av.

På våra anslagstavlor tronar på ett maner värdigt själva Gargantua ett par stjärnprydda meddelanden där vi välkomnas att kika på den nya ”Hyresgästlokalen”. Här har någon brett ut sig på anslagstavlorna så att t.o.m. vår värd Svenska Bostäder får hålla sig ute i kanten på tavlan för att få plats med sina meddelanden.

Gargantua i en illustration av Gustave Doré

Här meddelar då någon  att man ibland får vänta väldigt länge och det man tydligen har fått vänta på är att bli välkomnad till s.k. kikarfika. Man skall få kika på den nya ”Hyresgästlokalen” och fika i all enkelhet. Jo, jag kan hålla med att man fått vänta. Å andra sidan satt sig inte den föregående styrelsen för LH Tumstocken  ner  under 2010 för att vänta utan grep sig istället an med att under samråd förhandla sig till en bättre lokal enligt ramavtalet av den 9 februari 2009. Detta arbete innebar en process med förstärkt samråd där bl.a Svenska Bostäders förhandlingschef och företrädare för HGF Region Stockholm var närvarande. Frågan fördes i sitt slutskede upp till Region Stockholm, vilket resulterade i  den nya större lokalen.
Närmare bestämt är det punkten 9 med rubriken ”Verksamhetslokaler för LH” i nämnda avtal som åberopats under detta arbete. Där står inledningsvis ”Bolaget ska, i möjligaste mån, tillhandahålla en LH-lokal i eller i anslutning till bostadsområdet. Lokalens storlek ska anpassas till områdets storlek och tillgång på lämpliga lokaler inom området.”

Utgångspunkten är alltså att det är Hyresgästföreningen i Stockholm samt  dåvarande styrelsen för  Lokala Hyresgästföreningen i Tumstocken som genom samarbete i tillämpandet av ovanstående punkt i boinflytandeavtalet/ramavtalet som  givit hyresgästerna möjlighet att den 19 september 2011 bli välkomnade  på fika i en större och bättre lokal.

Frågan är- hur blir det med föreningsarbetet i framtiden. Blir det fortsatta misshälligheter eller FlowerPower i provinsen Tumstocken? Eller kanske LH rent av kan tänka sig att framträda som den förening man faktiskt är och då med respekterande av demokratiska värden t. ex. den demokratiskt tillkomna grafiska  profilen med logga – det röda H:et i dessa olika skepnader.

För övrigt – för den som delar Hyresgästföreningens grundläggande värderingar är det demonstration utan för Stadshuset den 26 september kl. 17.00. Det är Nätverket Rädda Hyresrätten som arrangerar.


Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

En kommentar till På Tumstocksfronten intet nytt

Lämna ett svar