Resan till Berlin

Vad går upp mot våren i  storstaden Berlin?  Möjligen den vår som kommer efter i Stockholm och därefter i  Stockholms skärgård. Tre årstider vår nästan samtidigt. Jag spenderade   några dagar i världsstaden Berlin. Här finns  en stimulerande variation av kultur, historia, politik, vetenskap och stora industrier i en multikulturell miljö. Här håller människorna distansen, men är ändå vänliga och många gånger väldigt generösa. Berlin är definitivt en stor fascinerande stad med något för alla som reser hit.
Tänk bara på Berlins historia med det Preussiska kungadömet, Weimarrepubliken, Tredje Riket, Andra världskrigets utbombade Berlin. Efter andra världskriget har vi Tysklands delning med ett Väst Berlin, omgivet av den berömda  muren, i Östtyskland samt slutligen de tyska rikenas förening efter Berlin murens fall 1989.

Berlin sett från floden Spree

Till Berlin brukar jag åka för att lufta mina sinnen och och få inspiration. Jag får öva på mina färdigheter i tyska språket. Berlindialekten är lite speciell och inte helt lätt att förstå.  Variationsrikedomen i staden är enorm. Det gäller allt! Det är fortfarande relativt billigt.

Igår kom vi tillbaka till kvarteret Tumstocken på Söder, som låg och gassade i solen och gjorde en liten jämförelse av intrycken. I stort -Visst är Stockholm vackert, men det mesta här tycks i jämförelse med Berlin vara litet och trångt.

Siemensstadt, Berlin

I smått – historiska händelser i Tumstocken är sparsamt märkbara endast på organisationsnivå. De enskilda människornas beteende har vi ur ett historiskt, etnografiskt, antropologiskt perspektiv knappast någon vetskap om. Och, som tidigare sagts, intresset för den egna historien , undantaget det gemena skvallret, tycks närmast obefintligt.

Vad vi vet, är att år 1975 samlar sig sålunda ett antal okända hyresgäster i protest mot de rivningar som hotar de olika fastigheter, med olika ägare, som då utgör kvarteret Tumstocken. Under devisen ”Tummen upp för Tumstocken” iordningställs bland de boende  en utställning som visas på Stockholms stadsmuseum under hösten . Man publicerar dessutom en pressrelease. Man lyckas dock inte i sin kamp och de vackra jugendhusen rivs. Den s.k. Grekiska kolonien flyttar ut och någonting är därefter inte känt om denna grupp.

År 1978/79 står en ny, av fyra hus bestående, fastighet på plats. Arkitekturen är typiskt 1970-tal med den vanliga smutsgula ockraputsen och för att undvika en alltför  monoton och trist  fasad finns ett antal till storleken mindre burspråk. Fastigheten förvaltas nu av en hyresvärd, Svenska Bostäder. Ett antal okända familjer flyttar in. Möjligtvis är en  betydande del av dem barnfamiljer. Via kommunens daghemsverksamhet, inrymd i fastighetens västra del, skapas ett visst  naturligt utrymme för sociala relationer mellan småbarnsföräldrarna.

Den lokala hyresgästföreningen under denna tid, Kontaktkommitten (KK) Tumstocken syns ha haft karaktär av något slags byalag  i praktiken öppen för alla hyresgäster. ”Byalagskonstruktionen” tycks ha skapat utrymme för två klart urskiljbara grupper, nämligen de som på något sätt anser sig solidariska med  sin organisation HGF samt de ickemedlemmar som inte är det. Utöver detta vet vi idag egentligen ingenting om verksamheten.

I mitten av 1980 får KK Tumstocken ett uppsving, dock fortfarande med  motsättningar mellan den lustbejakande, oralt orienterade gruppen och den cerebrala, tråkiga gruppen som hävdar boinflytande och bättre boendekvalitet. Den förstnämnda gruppen hävdar att ingen tycker att boinflytande är kul. Det skall istället vara  kakor, korv, kyckling och vin.

Fram till ungefär år 2007 ( I protokoll står 2006, vilket kanske är ett skrivfel) finns någon slags lokal hyresgästförening, som emellertid slutligen upphör efter att ha fört en tynande mer eller mindre hemlig tillvaro. Man har inte på ett klart och tydligt sätt för alla informerat om sin existens. Genom att årsmöten inte hållits har den lokala föreningen enligt  uppgift från HGF upphört att existera.

Under våren 2009, ungefär samtidigt som en bostadsrättsombildning förbereds i kvarteret, registreras  därför hos HGF, Region Stockholm  en arbetsgrupp (AG) för att bilda en ny Lokal Hyresgästförening. Initivtagarna till denna arbetsgrupp bildar den 16 april 2009 också det fria ”Nätverket Rädda Tumstocken”.  Rädda Tumstocken (RT) har stöd från HGF eftersom de två organisationerna har samma policy, nämligen att slå vakt om Allmännyttan. Under sommaren samt under hösten prioriteras verksamheten i RT.

Men hör och häpna – under sommaren sammankallar  medlemmar i den  numer avsomnade icke existerande Lokala Hyresgästföreningen Tumstocken  ett möte, där de utger sig för att vara en lokal hyresgästförening! Ingen av dessa personer är med i vare sig AG eller RT. Desssutom är det väl känt för åtminstone en av dessa personer att det finns en arbetsgrupp för bildande av en ny Lokal Hyresgästförening. Vederbörande har enligt egen utsago inte haft något intresse av att delta i detta arbete.

Under hösten 2009 blir det klart att någon ombildning av fastigheten inte skall ske och AG fortsätter sitt arbete för att förbereda årsmöte för Lokala Hyresgästföreningen Tumstocken. Under sommaren har en grupp,  inte registrerad på HGF, kallad ”Gårdsgruppen” dykt upp och med stöd av det s.k. tilläggsavtalet mellan HGF och Svenska Bostäder och finasierat av de s.k. boinflytandemedlen  bjudit på bl. korv. Denna korv tas som en intäkt för Bostadsrättsföreningen Tumstocken (BRFT) att skriva en inlaga till Stadshus AB och hävda att korven varit en muta för att få fler av de boende att rösta nej till ombildning. Stadshuset AB/Svenska Bostäder avvisar skrivelsen. Ett försök från BRFT att i efterhand få riktlinjerna för ombildning ändrade avvisas också från Stadshus AB. BRFT försökte få Stadsdelsnämndens lägenheter avsedda för bl.a.  intellektuellt funktionshindrade omvandlade till ett ”blockkontrakt”.

Den 25 februari 2010  kallar AG till årsmöte för  LH Tumstocken och därmed STARTAS LH Tumstocken UPP igen med ny styrelse.
Men, samtidigt initierar en av de personer som varit med att sammankalla den icke existerande lokala hyresgästföreningen bildandet av en ny förening ”Gårdsföreningen Tumstocken”, som nog korrekt uppfattat, utifrån vad som tidigare skett, skall uppfattas som en konkurrent till den nybildade LH Tumstocken. Denna i fastigheten nybildade förening består vid bildandet till större delen av medlemmar i HGF, vilka uppenbarligen inte gillat det demokratiska valet på årsmötet den 25 februari. Man bildar alltså en alldeles ”egen” förening där ”Alla får vara med”.

LH Tumstocken, alltså den som som bildats den 25 februari, arbetar under sitt första år intensivt med boinflytandearbete. Tjänstmän från HGF, Region kallas in som understöd för att skapa tyngd i samråden med SB. Resultaten har inte låtit vänta på sig. Boinflytande lönar sig om det utförs på rätt.

Dock avgick samtliga i styrelsen efter ett krävande och omfattande arbete pga av att medlemmar från Gårdsföreningen genom sitt aggressiva uppträdande skapade dålig stämning i föreningsarbetet.
Den  27 januari 2011 avsade sig alltså styrelseledamöterna sina förtroendeuppdrag och i princip gick då Gårdsföreningen in i den Lokala Hyresgästföreningens styrelse.

Den information som denna styrelse från Gårdsföreningen, som bl. innehållit den felaktiga uppgiften att vara en ny förening, har efter påpekande till HGF Region Stockholm tagits bort.  Någon ny korrekt information har inte synts till i trapphusen  trots att Gårdsgruppen själv kritiskt påpekat att information på Internet inte är tillräcklig- ”Alla har inte datorer”. Kanske  står vi här inför ett intressant fall av dubbelmoral och en återgång till de letargiska åren kring år 2007.

Graffitti  i Berlin mellan Bülow Strasse och Gleisdreieck

En viss  sprittande kreativitet har visserligen uppvisats genom att styrelsen i den påstått nya föreningen börjar kalla sig ”Kvarteret Tumstocken”.  Ja  tänk – precis samma namn som på denna hemsida/blogg med domänregistrering  långt före ovan nämnda förening skaffar sig detta  nya namn. Var finner man maken till en sådan  uppfinningsrikedom?

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *