Älska din nästa?

Det är kallt och staden ligger mjukt och idylliskt inbäddad i den vita snön.

Kvarteret Tumstocken den 28 februari 2018

Allt är dock inte vad det synes vara. Mindre idylliskt är det under den vita ytan.
I kvarteret Tumstocken möter jag föräldrar med barn på väg mot kvarterets förskola. Omedvetna om min närvaro blickar de bekymrat in i fjärran.
Kan orsaken vara att ett sällskap vid namn Timbro aviserat att man på lång sikt vill ta bort föräldrapenningen? Pengarna skall istället gå till bankerna. Så att föräldrar kan få låna om de vill vara lediga tillsammans med sina barn. Så utöver till exempel bolån kommer vi att få något som kanske kallas barnlån. 

En politiker som tidigare roffat åt sig en lägenhet avsedd för gamla och sjuka och som deklarerat att välfärdsstaten skall avvecklas har på dessa meriter blivit partiledare. Han går nu ut med att vi skall ha marknadshyror.
Det här gillar man förstås inte på Hyresgästföreningen. Förhandlingschefen Erik Elmgren säger att ”fri hyressättning i nyproducerade hyresrätter kommer inte att stärka hyresgästernas ställning och hyrorna för de nyproducerade bostäderna är redan högre än vad de flesta hushåll klarar av.

Det är låter ju bra för oss hyresgäster. Men frågan är om det inte mycket ord och lite verkstad.

För som bloggen tidigare noterat är det bråkigt i Hyresgästföreningen. Man drar inte åt samma håll. I det lilla och i det det stora är det interna konflikter – uppsägningar och uteslutningar.
Lite bråk, eller snarare meningsskiljaktigheter, får man kanske tåla. Frågan är vad det får för konsekvenser. Hyresgästföreningen kommer att deltaga i de Muslimska familjedagarna som anordnas av Islamiska förbundet (IFIS). Islamiska förbundet har tidigare bjudit in antisemitiska och homofobiska föreläsare till sina samkväm. Inom Hyresgästföreningen har därför kritik framförts mot deltagandet i dessa familjedagar. Ett friskhetstecken – våldsbejakande extremism av den här typen  skall man hålla sig så långt bort ifrån som möjligt.

I vårt kvarter gjorde den lokala hyresgästföreningen slut på sin ordförande redan under den sena hösten. Alltså före det egentliga årsmötet i februari 2018. Ny ordförande blev en person som röstat JA till kvarterets/fastighetens ombildning till bostadsrätt. Så har vi en styrelse för en lokal hyresgästförening som vajar som ett rö för vinden. Ena dagen för en förminskning av antalet hyresrätter i staden – nästa dag för att det byggs fler hyresrätter. För det är ju så att på alla nivåer av Hyresgästföreningen skall man arbeta inom den ram som stadgar och mål anvisar. Alltså att det byggs fler billiga hyresrätter. Inte att människor köper sin bostad genom att låna pengar i en bank. Det senare konsekvensen när en hyresrätt ombildas till en bostadsrätt.

Kanske skall man dock inte måla fan på väggen alltför mycket. Hyresgästföreningen har tillsatt en ”Hyreskommission” för att göra en ”oberoende genomlysning” av den svenska modellen på bostadshyresmarknaden. Den 9 mars har kommissionen en s.k. hearing.
Mer information om Hyreskommissionen finns här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar